Thế giới thay đổi với tốc độ bằng giây. Giáo dục cần được nâng cấp để giúp học sinh thích ứng nhanh chóng. American Learning Lab với mô hình học Tiếng Anh hoàn toàn mới đang tạo ra những kết quả đột phá cho trẻ. Theo Statista.com, thời gian trung bình một người sử dụng…

 
dfgdfgd